De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender van dit bericht hierover te informeren en het origineel en eventuele bijlagen te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door MPtC Audit & Advisory B.V. geen accountantscontrole toegepast Op de dienstverlening door MPtC Audit & Advisory B.V. en MPtC Tax & Advisory B.V. zijn afzonderlijke algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden van MPtC Audit & Advisory B.V. en MPtC Tax & Advisory B.V. zijn beiden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens online beschikbaar via onze website.

‘MPtC – one step ahead in finance’ is een bij het Europees merkenbureau gedeponeerd gecombineerd woord- en beeldmerk van MPtC Holding B.V. (Kamer van Koophandel 24456926) dat wordt gevoerd door MPtC Audit & Advisory B.V (Kamer van Koophandel 24456960), MPtC Tax & Advisory B.V. (Kamer van Koophandel 24456968) en MPtC B.V. (Kamer van Koophandel 24296461).

MPtC Holding B.V. en MPtC B.V. verlenen geen diensten aan cliënten. MPtC Holding B.V. en MPtC B.V. zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor eventuele commissies en/of omissies in de dienstverlening door MPtC Audit & Advisory B.V. en MPtC Tax & Advisory B.V..
MPtC Audit & Advisory B.V. en MPtC Tax & Advisory B.V. zijn onderling geheel onafhankelijk in hun professionele oordeelsvorming en zijn niet bevoegd om (beroepsmatige) verplichtingen, namens de ander aan te gaan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *