Uw onderneming is controleplichtig geworden en moet zijn boeken door een onafhankelijke accountant laten controleren, maar u heeft behoefte aan een ‘ trusted advisor’, MPtCFO: uw vaste klankbord voor de financiele zaken van uw onderneming en uzelf, die u en uw onderneming kent. Ooit was uw accountant die de boeken controleerde uw ‘trusted advisor’, maar daar is door alle regelgeving inmiddels een stokje voor gestoken. De onafhankelijke accountant mag u niet meer adviseren.

MPtC heeft deze ontwikkeling in het midden van het vorige decennium zien aankomen en heeft hiervoor met succes een pre-audit concept ontwikkeld als onderdeel van onze MPtCheck-up diensten. Als uw ‘trusted advisor’ bieden wij alle diensten aan die u gewend bent af te nemen van uw accountant, met uitzondering van de wettelijke controle van de jaarrekening. Hiervoor kiezen wij in overleg met u een gecertificeerd AFM kantoor voor uit. Jaarlijks wordt de (geconsolideerde) jaarrekening door ons opgemaakt en tezamen met het jaardossier inclusief alle specificaties en aansluitingen online ter beschikking gesteld aan de controlerend accountant. Dit is een transparant en efficient proces dankzij ons MPtCloud platform.

Niet zelden blijkt deze werkwijze beter aan de wensen van de ondernemer te voldoen doordat wij de rol van ‘trusted advisor’ ten volle kunnen invullen zonder onnodige bureaucratische ballast en kan er meestal een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Middels onze MPtCheck-up procedures bent u topfit voor de jaarlijkse controle van uw jaarrekening, een due-diligence onderzoek wanneer u uw onderneming wilt verkopen, of een aangekondigd boekenonderzoek van de Belastingdienst.