Compliance comes without saying

Tegenwoordig worden compliance en advies vaak als tegenpolen gezien. Ten onrechte. Een goed advies is pas echt goed wanneer het een ‘perfect fit’ is binnen een steeds wijzigende en complexer wordende wet- en regelgeving.

Wat doen wij concreet